S’apuja el preu del butà · maig 2021

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 18 de maig de 2021, un màxim de 14,64 euros, un 4,87% més cara respecte al preu anterior que era de 13,96 euros.

*L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.