S’apuja el preu del butà · Gener 2022

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 18 de gener de 2022, un màxim de 17,75 euros, un 4,91 % més cara respecte al preu anterior que era de 16,92 euros.

*L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.