S’abaixa el preu del butà · Juliol 2019

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 16 de juliol de 2019, un màxim de 12,77 euros, un 3,04% més barata respecte al preu anterior que era de 13,17 euros.

L’OMIC recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.