Neix COOBERT SCCL, una cooperativa per promoure habitatge.

Tres entitats del Vallès Oriental, APINDEP Ronçana SCCL, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista i Cooperativa 70 SCCL, hem constituït una cooperativa per a impulsar l’habitatge assequible, sostenible i que aturi la cultura especulativa que ha existit en relació a l’habitatge.
El passat dijous 3 de desembre, vam fer la primera presentació davant les persones interessades a formalitzar una cooperativa d’habitatges en règim d’ús.
COOBERT, de forma inicial i de la mà d’aquesta cooperativa d’habitatges que pugui sorgir, es proposa optar al concurs públic per obtenir la cessió del dret de superfície del solar del polígon de La Salut, a Caldes de Montbui, ubicat en un terreny darrera l’Ajuntament, de titularitat pública, i en la que s’hi pot construir un bloc d’habitatges, en règim cooperatiu, i amb una cessió d’ús de fins a 75 anys.Les tres entitats entenem que aquesta nova forma de “propietat” cooperativa facilita l’accés a l’habitatge, ja que la primera aportació per finançar el projecte rondarà els 10 o 12 mil euros, i després es mantindrà aquest dret d’ús mitjançant el pagament d’una quota mensual que serà més assequible que la d’un lloguer.Amb aquesta fórmula s’aconsegueix un preu més econòmic per a l’accés a l’habitatge ja que la propietat del terreny on es construeix l’edifici no canvia de titularitat, i per tant, s’estalvien els costos d’adquisició del mateix i, transcorregut el termini corresponent, es reintegra a la propietat el propi terreny i l’edifici construït. COOBERT a més, vol donar suport al grup en el procés de la promoció, en el finançament de la construcció, en la cohesió del grup, en la creació de dinàmiques de relació amb el barri i en totes aquelles qüestions que sorgeixin.

Per tant, estem davant d’una iniciativa que permetrà l’accés a l’habitatge de manera assequible tant a joves com a persones adultes, de diferents edats, soles o en famílies diverses, així com la inclusió a col·lectius de persones amb diversitat funcional, amb l’avantatge que, si el seu pla de vida canvia, podran cedir la seva participació a tercers, recuperant la inversió aportada.

Si vols més informació o estàs interessat en participar-hi, posa’t en contacte enviant un correu electrònic a info@coobert.coop o visita la pàgina web Coobert.coop