Luzón i Busón Advocades · Nou avantatge per a persones sòcies

Des de la seva fundació, Luzón i Busón Advocades s’ha constituït com un despatx multidisciplinari a Caldes de Montbui. Està caracteritzat per tenir un equip compacte i estable que combina la passió per aquesta professió amb la formació continuada i especialitzada. Concep com un dels seus principals objectius el tracte pròxim amb el client i la qualitat dels serveis, essent exigents amb el treball i adaptant-se a cada cas concret.

Ofereixen a les persones sòcies de la cooperativa un descompte del 20% en la tramitació dels procediments judicials així com en el preu d’una primera visita informativa sobre qualsevol assumpte (No inclou els serveis comptables com ara presentació d’impostos, confecció de nòmines i gestió d’autònoms).

Els principals serveis del despatx on les persones sòcies es poden acollir al descompte del 20% són:

  • Divorcis, extincions de parelles estables, guardes i custòdies i execucions de pensions d’aliments.
  • Herències, assessorament en el testament, acceptació d’herència i reclamació de legítima.
  • Bancari, reclamació de despeses hipotecaries, IRPH i clàusules abusives.
  • Llei de Segona Oportunitat.
  • Procediment d’incapacitació de persones majors d’edat  amb impediments físics o psíquics.
  • Defensa i acusació en procediments penals per qualsevol tipus de delicte.
  • Reclamació per acomiadaments improcedents o nuls, sol·licitud de permisos a l’empresa.

Les podeu trobar a:

https://luzonibuson.com/
C. Pau Cuscó núm.28, Caldes de Montbui
e-mail: info@luzonibuson.com
Telf: 93.164.25.43