“Entendre les finances del meu negoci” dijous 28 de maig, no hi faltis