Els horaris dels diferents serveis a Coop70 i Àgora