CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

noulogo

COOPERATIVA 70, S.C.C.L. CONVOCA A TOTS ELS SEUS SOCIS A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA QUE SE CELEBRARÀ AL LOCAL SOCIAL DE LA COOPERATIVA A CALDES EL PROPER DIMECRES 28 DE JUNY DE 2017, A 2/4 DE 7 DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 7 DE LA TARDA EN SEGONA CONVOCATÒRIA AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió exercici 2016.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2016. Informe dels Censors de Comptes.
  4. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici i aprovació, si s’escau, del pla per a l’aplicació el FEPC.
  5. Presentació del pressupost per l’exercici 2017.
  6. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2017.
  7. Preguntes i suggeriments

Esperem la teva assistència,

El Consell Rector

Si vols descarregar-te la delegació de vot clica aquí