Com deixar de patir, segons la Integració Emocional, de la mà de Maribel Poch.