AVÍS DE LA COMPANYIA MUNICIPAL D’AIGÜES

La companyia d’aigües GMSSA informa que NO està realitzant cap campanya d’anàlisi d’aigua als domicilis ni la venda d’aparells d’osmosi o descalcificadors. Tingueu en compte aquest avís atesa la presència al municipi de comercials de venda ambulant a domicili.

GMSSA contacte