Assemblea General Ordinària – Dimecres 6 de juny a 2/4 de 7 de la tarda

COOPERATIVA 70, S.C.C.L. CONVOCA A TOTES LES SEVES PERSONES SÒCIES A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA QUE SE CELEBRARÀ AL LOCAL SOCIAL DE LA COOPERATIVA A CALDES EL PROPER DIMECRES 26 DE JUNY DE 2019, A 2/4 DE 7 DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 7 EN SEGONA CONVOCATÒRIA AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió exercici 2018.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2018.
  4. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici.
  5. Autorització per a la constitució d’una cooperativa de segon grau i nomenament dels representants.
  6. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2019.
  7. Preguntes i suggeriments.

Esperem la teva assistència a la reunió.

El Consell Rector