Assemblea General de Cooperativa 70 posposada

Benvolgut soci, / Benvolguda sòcia,

Aquest any hem hagut de posposar l’Assemblea General de Cooperativa 70. Els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de govern van quedar suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. El 19 de maig es va publicar el Decret Llei 19/2020 que modifica diversos aspectes relacionats amb el funcionament d’aquests òrgans fixant, excepcionalment, com a data màxima per a la celebració de l’Assemblea General el 31 de desembre de 2020.

Amb la situació que estem vivint no hem trobat la manera adequada de convocar una Assemblea presencial amb les màximes garanties de seguretat en salut per a totes les persones sòcies i sense que cap soci quedi exclòs de la participació pel fet de realitzar-la virtualment. És per això que continuem treballant per a trobar-hi solució i us farem saber la data de celebració tan aviat com ens sigui possible.