Afectacions del coronavirus per a consumidors i empreses (Agència Catalana del Consum)

Des de l’inici de la pandèmia provocada per la COVID-19 les autoritats apliquen mesures de contenció per evitar contagis, que afecten directament les persones consumidores.

D’acord amb el que estableix el Reial decret 11/2020 de 31 de març, si com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent els contractes de compra de productes o de prestació de serveis resulten impossibles de complir, les persones consumidores tenen dret a deixar sense efecte aquests contractes i a recuperar les quantitats pagades.

Per tant, en aquells casos en què s’han fixat limitacions a la mobilitat o confinaments que impedeixen que els consumidors puguin gaudir de serveis ja contractats –viatges, reserves d’allotjaments, excursions, etc.–, les persones afectades poden reclamar a l’empresa el retorn dels diners.

Allà on la mobilitat no es prohibeix i, per tant, no existeix una obligació de retornar els diners, aconsellem que les persones afectades contactin amb l’empresa per mirar d’arribar a una solució pactada que els pugui compensar d’alguna manera (canvi de data, val, retorn d’una part de l’import, millor preu en una altra ocasió, etc.).

La situació sanitària actual fa que haguem de procurar d’arribar a pactes, per això, des de l’Agència Catalana del Consum demanem que es faci un consum responsable i solidari i recomanem que, tot i tenir el dret a recuperar els diners pel serveis no prestats, es tingui en compte que aquesta situació afecta també moltes empreses que en aquests moments de crisi estan patint una manca de liquiditat. En aquests casos, la nostra solidaritat com a consumidors i consumidores pot consistir a acceptar alternatives raonables, en lloc de la devolució dels diners.

També aconsellem que, si es contracten nous serveis, es revisin amb deteniment les condicions de cancel·lació i s’opti, preferentment, per aquelles opcions que permetin cancel·lar el servei gratuïtament.

A continuació, es detallen les afectacions que poden provocar les limitacions aplicades a causa de l’emergència sanitària i quines són les mesures previstes en el cas que aquests contractes no es puguin dur a terme amb normalitat:

Mesures extraordinàries de suport a les famílies i les empreses:

En darrer lloc, us demanem que us informeu només a través de fonts oficials i seguiu les recomanacions de les autoritats.

Més informació des del punt de vista sanitari a:

*Article copiat i consultat dimecres 11 de novembre a la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum a l’enllaç http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/coronavirus-consumidors-empreses