A la compra amb el teu tupper (Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

Actualment, i degut a la situació epidemiològica derivada de la pandèmia no considerem recomanable aquesta pràctica. Segons la informació científica disponible, l’agent causal de la COVID-19 pot sobreviure fins a 72 hores en superfícies de plàstic, acer inoxidable i altres materials. Tot i que actualment no hi ha una prohibició normativa expressa, considerem que, transitòriament i fins que finalitzi la situació extraordinària en que ens trobem, caldria evitar l’ús d’envasos aportats pels clients atès que no és possible garantir que els recipients portats pels clients es trobin lliures de contaminació.

Anar a la compra amb el propi envàs és una opció cada cop més demandada per la societat, però s’ha de tenir en compte la vulnerabilitat dels aliments frescos i  una possible contaminació encreuada entre aliments de diferent tipologia (per exemple al·lèrgens).

L’opció de fer la compra portant el teu propi envàs contribueix a la reducció de l’ús de plàstics.

Els aliments, sobre tot la carn i el peix fresc, són molt vulnerables al creixement dels microorganismes, que poden multiplicar-se en els aliments i provocar intoxicacions alimentàries si no es prenen les mesures adients d’higiene i temperatura.

Si optes per portar el teu propi envàs a la botiga segueix aquestes recomanacions per mantenir la seguretat alimentària de la teva compra:

  1. L’envàs haurà de ser de material apte per a ús alimentari i portar tapa.
  2. L’envàs haurà d’estar net, esbandit i eixut i ser d’ús exclusiu per als aliments.
  3. Evita el contacte entre aliments diferents o incompatibles per qüestions d’al·lèrgens en el mateix tupper.
  4. Porta els aliments de seguida a casa i guarda’ls a la nevera o al congelador per evitar el creixement de microorganismes.

Mantingues sempre uns hàbits higiènics quan manipulis els aliments.

Renta’t les mans abans i després de tocar els aliments.

*Article copiat i consultat dimecres 11 de novembre a la pàgina web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària a l’enllaç http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/fes-un-bon-us-dels-envasos/a-la-compra-amb-el-teu-tupper/index.html