22 de novembre · Assemblea General Ordinària

Benvolgut Soci/Benvolguda Sòcia;

D’acord amb allò previst a la Llei de Cooperatives i a l’article 45 dels nostres Estatuts, et convoquem a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà al Local Social de Cooperativa 70 a Caldes de Montbui el proper dilluns dia 22 de novembre de 2021 a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 en segona convocatòria, amb l’ordre del dia que et detallem tot seguit:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió exercici 2020.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2020.
  4. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici.
  5. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2021.
  6. Preguntes i suggeriments.

L’Assemblea General Ordinària se celebrarà d’acord amb les normes sanitàries vigents en aquell moment, respectant la distància interpersonal, l’ús correcte de les mascaretes, així com qualsevol altra mesura que sigui vigent.

 

Esperem la teva assistència,

El Consell Rector

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA 2021