Luzón Busón Advocades

luson_advocades

10% de descompte
C. Pau Cuscó núm. 28, Caldes de Montbui
e-mail: info@luzonibuson.com
Telf: 93.164.25.43

Ofereixen a les persones sòcies de la cooperativa un descompte del 10% en la tramitació dels procediments judicials així com en el preu d’una primera visita informativa sobre qualsevol assumpte (No inclou els serveis comptables com ara presentació d’impostos, confecció de nòmines i gestió d’autònoms).

Els principals serveis del despatx on les persones sòcies es poden acollir al descompte del 10% són:

  • Divorcis, extincions de parelles estables, guardes i custòdies i execucions de pensions d’aliments.
  • Herències, assessorament en el testament, acceptació d’herència i reclamació de legítima.
  • Bancari, reclamació de despeses hipotecaries, IRPH i clàusules abusives.
  • Llei de Segona Oportunitat.
  • Procediment d’assistència representativa de persones majors d’edat  amb impediments físics o psíquics.
  • Defensa i acusació en procediments penals per qualsevol tipus de delicte.
  • Reclamació per acomiadaments improcedents o nuls, sol·licitud de permisos a l’empresa.