El crèdit ràpid. Què és i què cal tenir en compte a l’hora de contractar-lo.

A la pàgina web de Consum.cat hi ha un article que parla sobre els serveis financers, des d’hipoteques fins a préstecs. En aquest article destaquem l’anomenat “crèdit ràpid”. Tot i així, si es vol informació d’altres tipus de serveis financers, es pot consultar l’article sencer al següent enllaç: http://www.consum.cat/temes_de_consum/serveis_financers_3/index.html El crèdit ràpid. Què és i […]

Pobresa energètica. Situació de vulnerabilitat econòmica

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta llei, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de […]