Avís als usuaris de les companyies Monarch i Air Berlin.

COMPANYIA MONARCH: El passat 2 d’octubre de 2017, la companyia Monarch Airlines i totes les seves filials (Monarch Airlines Ltd, Monarch Holidays Ltd, First Aviation Ltd, Svro Ltd, Somewhere2stayLtd) van cessar la seva activitat i totes les seves operacions, i a partir d’aquesta data s’han cancel·lat tots els vols. Si has estat afectat per aquesta […]

Què cal saber a l’hora de contractar serveis d’una clínica dental.

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i aquest número ha de figurar en un lloc visible de la documentació del centre i en la seva publicitat. Com a usuari, tens dret a: Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que t’atenguin. La clínica dental […]