S’abaixa el preu de la bombona de butà (18,58€)

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 15 de novembre de 2022, un màxim de 18,58 euros, un 5% més barata respecte al preu anterior que era de 19,55 euros.

*L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.