Recomanacions transport aeri.

Si has de marxar a algun lloc fent servir l’avió com a mitjà de transport, aquí tens algunes recomanacions que pots tenir en compte en aquests casos.

Contractació

 • El preu dels bitllets d’avió és lliure i les companyies el fixen segons criteris comercials, però sempre han d’informar de l’import total i tancat (amb impostos, taxes, etc.).
 • Informa’t de les condicions de la tarifa que contractes (impossibilitat de fer canvis o de cancel·lar el bitllet, etc.).
 • Fes atenció als serveis addicionals que poden fer incrementar el preu final (assegurances, opció de triar el seient…). Aquestes opcions que impliquen despeses addicionals no poden estar premarcades en cap cas.
 • Comprova si el preu del bitllet inclou l’equipatge per facturar i amb quin límit de pes, o si s’ha de pagar a banda.
 • Si vols facturar objectes de valor (joies, per exemple), informa’t si la companyia ofereix la possibilitat de fer una declaració de valor d’aquests articles i amb quines condicions.
 • Revisa les dades del bitllet. Un simple error et pot fer perdre el viatge.
 • Està prohibit cobrar per l’emissió del bitllet.
 • Informa’t de la documentació d’identitat que necessitaràs per viatjar (DNI, passaport, visat…).
 • Para atenció als productes que estan prohibits dur en l’equipatge.
 • Arriba a l’aeroport amb temps de sobres per passar els controls. Evitaràs sorpreses desagradables.
 • Si no tens la targeta d’embarcament, tan aviat com arribis a l’aeroport dirigeix-te als taulells de facturació perquè te la lliurin.

Retards

 • En cas de retard en la sortida del vol, demana informació a la companyia aèria (o a l’empresa on hagis reservat el vol).
 • Si tens connexió amb algun altre vol, contacta amb la companyia per mirar de trobar una solució.
 • En retards a partir de 2 hores, t’han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients i, si calgués, sistemes de comunicació.
 • Si el vol surt l’endemà o dies més tard, tens dret a allotjament gratuït (amb els desplaçaments inclosos).
 • Si arribes al destí final amb 3 hores de retard o més, tens dret a una compensació econòmica d’entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.
 • La compensació econòmica es pot reduir a la meitat si t’ofereixen un vol alternatiu en un horari similar.
 • Quan el retard sigui superior a les 5 hores, pots desistir del vol i recuperar l’import del bitllet.
 • Si la companyia aèria no respecta els teus drets, demana el full oficial de reclamació o reclama a l’empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en termini de 30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el servei públic de consum del teu municipi.

Cancel·lació

 • Si la companyia aèria cancel·la el vol, pots escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament.
 • Si el transport alternatiu surt l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament (amb els desplaçaments inclosos).
 • També us correspon una compensació econòmica (d’entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol), excepte que:

– La cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies inevitables i imprevisibles (mal temps, per exemple).
– T’ho comuniquin amb 2 setmanes d’antelació.
– Acceptis un vol alternatiu en un horari similar.

 • Si la companyia aèria no respecta els teus drets, demana el full oficial de reclamació en el mateix taulell o reclama a l’empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en termini de 30 dies no has obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacta amb el servei públic de consum del teu municipi.

Incidències amb l’equipatge

 • En cas de danys, retard en l’entrega, pèrdua o destrucció de l’equipatge facturat, abans de marxar de l’aeroport omple l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) en el taulell de la companyia per fer una exposició dels fets i identificar el teu equipatge, de manera que se’n pugui fer el seguiment.
 • Omple també els fulls oficials de reclamació o bé adreça un escrit al servei d’atenció al client (mitjançant un formulari web, correu postal..).
 • En aquests casos, la responsabilitat de la companyia queda limitada a un màxim establert per passatger, que varia en funció del valor de la moneda.
 • Pel que fa als possibles danys en l’equipatge de cabina (no facturat), la companyia només en respon quan s’hagin causat per culpa seva.
 • La manca de determinats articles en l’equipatge és difícil de demostrar i molt probablement no obtindràs cap compensació, excepte que haguessis fet una declaració de valor en el moment de la facturació o tinguis una assegurança que cobreixi aquestes incidències.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/transport-aeri/ a data 21 de gener de 2019