Novetats de la Llei de crèdit immobiliari

El 17 de juny ha entrat en vigor la Llei 5/2019, que regula els contractes de crèdit immobiliari, una norma que reforça la protecció de les persones consumidores i en millora les garanties.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Novetats-de-la-llei-de-credit-immobiliari a data 30 de juliol de 2019

Algunes de les novetats són:
Repartiment de les despeses de la hipoteca
– El banc pagarà les despeses de gestoria notaria i registre.
– El client pagarà la taxació, i quan les demani, les còpies de l’escriptura.

Clàusules sol
– Desapareixen les clàusules sol.

Les responsabilitat dels bancs
– Hauran de:

  • Fer un estudi més estricte per garantir la solvència dels clients.
  • Enviar el contracte 10 dies abans de la signatura.
  • Informar als clients al llarg de la vida del préstec, de les comissions o de l’evolució dels tipus d’interès.

Més transparència en la informació

– No es podran vendre productes vinculats, és a dir, els que són obligatoris a la concessió del préstec. Estaran
permesos els productes combinats i que poden suposar millores per a la persona consumidora, però caldrà
que el banc especifiqui el preu de cada producte per separat.

Comissions i reclamació del deute
– Baixen les comissions per reemborsament anticipat.
– S’endureixen les condicions per desnonar un client per impagament.

Més protagonisme dels notaris
– El notaris hauran de certificar que el banc compleix amb el seu deure d’informar.
– Han de garantir que el consumidor entén les clàusules del contracte.

Més informació:
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE núm. 65, de 6 de març de 2019)