La bombona de butà tradicional baixa el preu · Maig 2023

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 16 de maig de 2023, un màxim de 15,97 euros, un 4,9% més barata respecte al preu anterior que era de 16,79 euros.*L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.