La bombona de butà baixa de preu · maig 2024

La bombona de butà tradicional (12,5 kg) costarà a partir del 21 de maig un màxim de 16,14€, un 3,2% més barata respecte al preu anterior que era de 16,67€. 

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra.
Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.