Entra en vigor la prohibició de fer trucades comercials sense consentiment, prevista en la Llei General de Telecomunicacions

D’acord amb el que preveu la Llei General de Telecomunicacions 11/2022, de 28 de junya partir del 29 de juny d’enguany les empreses domiciliades en territori de l’Estat espanyol no podran fer trucades amb finalitats comercials o de publicitat sense el consentiment previ i exprés de la persona destinatària.

La llei reconeix el dret a no rebre trucades directes o automàtiques no desitjades amb finalitats comercials, és a dir, el que es coneix com a spam telefònic, excepte que siguin trucades consentides, per complir una obligació legal o bé per protegir interessos vitals –emergències, qüestions de salut, etc.–, entre d’altres.

Cal tenir en compte que, en ocasions, aquest consentiment a rebre trucades es dona sense ser-ne conscient en el moment d’acceptar els termes i condicions de les empreses. Per aquest motiu, abans d’acceptar aquestes condicions, cal revisar-ne detalladament el contingut. Sigueu prudents especialment a l’hora de facilitar el vostre número de telèfon o qualsevol dada de caràcter personal en sortejos o promocions.

Trucades d’empreses amb les quals es té un contracte

La llei permet que les empreses amb les quals es té contractat algun servei facin trucades comercials a la seva clientela, sempre que tinguin relació amb productes o serveis de la mateixa empresa que siguin similars als ja contractats. En cap cas, però, no es poden cedir dades personals a d’altres entitats d’un mateix grup empresarial amb finalitats comercials, sense el consentiment específic i previ de la persona.

A l’inici de qualsevol trucada que tingui com a finalitat oferir productes o serveis, s’ha d’informar sobre la identitat de l’empresa, indicar-ne la finalitat comercial i informar sobre la possibilitat de revocar el consentiment o exercir el dret d’oposició al tractament de dades personals, per tal de no rebre més trucades.

Com denunciar vulneracions de la llei

Davant de qualsevol vulneració de drets, és a dir, tant si es reben trucades sense consentiment com si s’ha exercit el dret d’oposició i les empreses no ho respecten, es poden denunciar els fets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, entitat encarregada d’assegurar el compliment de la llei i d’iniciar expedient sancionador contra les empreses que continuïn fent aquest tipus de trucades comercials o de publicitat sense consentiment.

Notícia copiada i consultada a la web de l’Agència Catalana del Consum a 29 de juny de 2023 a l’enllaç https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Trucades-comercials-sense-consentiment