Els consumidors conserven el dret a fer canvis i devolucions de les compres de Nadal, malgrat les restriccions per la Covid-19

El confinament municipal i les restriccions comercials en vigor des del 7 de gener no alteren el dret a fer el canvi o devolució d’acord amb les condicions anunciades per l’establiment, que ha d’oferir una solució a la persona compradora per poder realitzar-lo tot i les restriccions.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Canvis-i-devolucions-regals-de-Nadal a data 19 de gener de 2021

Els consumidors i les consumidores conserven el dret al canvi i devolució de les compres de Nadal en els termes anunciats per l’establiment, malgrat les darreres restriccions a la mobilitat per fer front a la Covid-19, en vigor des del 7 de gener. L’Agència Catalana del Consum (ACC), del Departament d’Empresa i Coneixement, informa que si l’establiment ha anunciat l’admissió de canvis i devolucions, s’ha d’oferir a les persones consumidores una solució acordada per tal de poder efectuar-los.
En el context actual de confinament municipal i de restriccions comercials, els terminis per fer els canvis i les devolucions de les compres realitzades no es paralitzen. Tot i així, i d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, davant de la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins del termini establert per l’empresa –ja sigui perquè la botiga es troba en un altre municipi o bé perquè l’establiment roman tancat–, la consumidora no perd el dret a fer el canvi o la devolució d’acord amb les condicions anunciades per l’establiment.
En compres en establiments presencials, els canvis i devolucions només són obligatoris quan el producte no està en bon estat o bé l’establiment anuncia per qualsevol canal que els accepta com a deferència comercial. Si l’establiment anuncia que admet canvis o devolucions, ha d’informar de les condicions per fer-los, és a dir, quin és el termini, si hi ha excepcions o i si farà la devolució dels diners o un val de compra.
Així doncs, si l’establiment continua obert o disposa d’algun canal d’atenció al client, l’ACC recomana a les persones consumidores que es trobin en aquesta situació que contactin amb la botiga o l’empresa per trobar una solució acordada.
En aquells casos en què resulti impossible contactar amb l’empresa o bé sorgeixi qualsevol desavinença amb l’establiment, un cop s’aixequin les restriccions les consumidores tindran 14 dies per reclamar a la botiga el canvi o la devolució. L’empresa disposa de 60 dies per arribar a un acord amb la consumidora. En cas que l’establiment i la persona compradora no arribin a cap acord en aquest termini màxim de 60 dies, la consumidora té dret a presentar una reclamació per exigir el compliment de les condicions que oferia l’establiment en el moment de la compra. Les reclamacions les pot presentar al servei públic de consum del seu municipi o comarca o a través del formulari web de l’Agència Catalana del Consum.
Les compres online no s’han vist afectades per les restriccions decretades i, per tant, continua sent d’aplicació la normativa general, que contempla el dret de desistiment, amb la possibilitat de retornar el producte en el termini màxim de 14 dies un cop es rep. En queden exclosos els productes personalitzats o fets a mida; aquells que es fan malbé ràpidament, com ara aliments; o els serveis que tenen una data concreta de prestació, com ara bitllets de transport, entrades per a espectacles o reserves d’hotel.

Recomanacions per a les compres en rebaixes

Els establiments comercials no estan obligats a fer rebaixes, però si en fan, han de complir un seguit de requisits:

  • Els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat, sinó es tractaria de saldos –és a dir, productes deteriorats, amb desperfectes o obsolets –o liquidacions– per esgotar l’existència de determinats productes davant de situacions concretes, com ara el tancament de la botiga o un canvi de local–.
  • Han de mostrar el preu original i el preu rebaixat o el percentatge de descompte.
  • Els descomptes poden ser només per a determinats articles de l’establiment, però els articles rebaixats han d’estar separats i diferenciats clarament d’aquells que no tenen rebaixa o descompte.

Si es compra en establiments presencials, cal informar-se de la possibilitat de fer canvis i devolucions, ja que en aquest cas les botigues no estan obligades a acceptar-los si el producte està en bon estat, tret que ho anunciïn.