Criptomonedes · Agència Catalana del Consum

Les criptomonedes són monedes digitals o virtuals encriptades per tal d’assegurar les transaccions financeres. La primera que es va crear i la més coneguda és el Bitcoin.
Les criptomonedes es troben dins del que anomenem criptovalors, els quals són uns actius digitals configurats a partir d’unes tècniques de xifrat que proporcionen les estructures DLT (bases de dades que processen informació de forma descentralitzada) i que estan relacionades amb la tecnologia Blockchain.

Article copiat i consultat de l’Agència Catalana del Consum https://consum.gencat.cat/ca/detalls/article/Criptomonedes el dimecres 28 de setembre de 2022.

Riscos
Tant la tecnologia com el funcionament del mercat costen d’entendre. Sovint hi ha poca informació i aquesta no resulta adequada per comprendre el producte.
Els criptovalors no compten amb mecanismes de protecció com el Fons de Garanties de Dipòsit o el Fons de Garantia d’Inversions ni hi ha cap banc central que empari les criptomonedes i això dificulta la protecció en cas que alguna cosa vagi malament.
Tant el seu valor com el seu rendiment poden experimentar variacions significatives, és, per tant, una inversió d’alt risc i es pot arribar a perdre tot el que s’hi ha invertit.
És un sector molt actiu i que evoluciona contínuament. Els preus pugen i baixen ràpidament.
Les facilitats d’anonimat fan que sigui un objectiu per als delinqüents.

Abans de la compra
Valoreu si enteneu com funcionen aquests productes i quins són els riscos que assumiu operant amb aquests actius.
Sigueu prudents i desconfieu dels anuncis que garanteixen guanyar molts diners amb total seguretat i en poc temps.
Penseu-vos-ho bé abans d’usar plataformes que us garanteixin beneficis fent ús de càlculs automàtics. L’ús irresponsable us pot fer perdre tots els diners.
Desconfieu si no teniu informació clara sobre l’origen i les dades de contacte de l’empresa que fomenta la inversió.
Tingueu en compte quin grau de confiança us mereix la persona jurídica o física que hi ha al darrere de l’operació, ja que és qui us ha de fer el reemborsament si voleu recuperar els diners de la transacció en criptovalors.
Si el proveïdor d’aquests serveis no es troba a un país de la Unió Europea, la resolució de qualsevol conflicte que es plantegi podria resultar costosa i quedar fora de l’àmbit de competència de les autoritats catalanes o estatals.
Molt de compte amb les ofertes inicials de monedes (ICO). Confirmeu que l’equip que les fa i qui les ven existeixen realment i mireu bé els documents tècnics que ofereixen.

Després de la compra
No accediu a enllaços procedents de fonts no fiables que us arribin a través de correus electrònics, missatges de text o de xarxes socials. Podeu ser víctima de fraus, d’estafes, d’errors operatius o ciberdelinqüència.
S’han de declarar totes les operacions que feu amb les criptomonedes, inclosos els regals i els intercanvis. A més, han de constar en la declaració de la renda.
Si voleu fer servir criptomonedes en una transacció comercial, valoreu altres mitjans de pagament com les targetes de crèdit o les transferències bancàries que estiguin controlades per entitats financeres oficials. Evitareu riscos innecessaris i podreu presentar una reclamació si teniu algun problema amb la compra.
També és important tenir les màximes precaucions davant d’errors o d’atacs informàtics; així com verificar les plataformes de descàrrega d’aquests actius per tal d’evitar fraus o virus informàtics. Es recomanable l’ús de connexions privades o navegacions anònimes, per garantir la nostra privacitat.
Les facilitats d’anonimat que poden aportar els criptovalors els converteixen en un objectiu per als ciberdelinqüents, ja que en el cas de robar credencials o claus privades poden redirigir-vos a adreces que en dificultin o impedeixin la seva recuperació.

On us podeu assessorar i/o reclamar
Els criptovalors són un producte complex i d’alt risc per la qual cosa us aconsellem no contractar ni signar res que no entengueu.
Per resoldre qualsevol dubte, podeu usar el nostre formulari de consulta o bé adreçar-vos a una organització/associació de persones consumidores.
En cas de conflicte amb l’empresa, adreceu-vos-hi per qualsevol canal que us permeti conservar-ne una prova (fulls oficials de reclamació, formulari web, correu electrònic, trucada amb un número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el Servei Públic de Consum que us correspongui segons el vostre municipi (cercador). En cas que l’empresa tingui la seva seu a l’estranger podeu utilitzar el següent Formulari de Reclamació de l’Agència Catalana del Consum. La via de resolució serà la mediació de consum.

Vocabulari
Bitcoin: Unitat monetària que només pot ser objecte de transaccions per Internet, no avalada ni controlada per cap banc ni cap govern.
Criptografia: Tècnica de conversió d’un text o d’unes dades en un missatge incomprensible per a la persona que no en posseeix la xifra o la clau.
Criptomineria: Procés de validació de transaccions de criptomonedes basat en la resolució d’un càlcul matemàtic complex que requereix els recursos computacionals d’un minador.
Criptomoneda: Moneda digital independent de qualsevol autoritat que basa la seva seguretat en mecanismes criptogràfics i de consens entre els usuaris.
Criptovalor (Token): Unitat de valor de caràcter criptogràfic fonamentada en la tecnologia de la cadena de blocs, que s’utilitza com a element d’intercanvi o d’adquisició de béns o serveis.
Criptomoneder: Eina informàtica que permet custodiar i gestionar un compte personal en què s’emmagatzemen criptomonedes. Generalment, el contingut del criptomoneder està xifrat i l’accés consta de dues claus úniques generades automàticament: la clau pública, que correspon a una URL que es pot compartir i permet rebre transaccions de criptomonedes, i la clau privada, que no s’ha de compartir perquè dona accés total a les criptomonedes emmagatzemades.
Cadena de blocs (Blockchain): Registre distribuït dins el qual estan emmagatzemades cronològicament, en forma de blocs lligats els uns amb els altres, les transaccions successives efectuades entre els seus usuaris, de manera verificable, permanent i anònima. La primera cadena de blocs va aparèixer amb els primers bitcoins per a servir de registre de les transaccions i reemplaçar els intermediaris entre compradors i proveïdors de productes i serveis.
Estafa piramidal: Esquema de negoci on no hi ha activitat o inversió real. Les empreses paguen directament els presumptes beneficis dels inversos amb les aportacions d’altres inversors. La piràmide funciona mentre hi ha nous participants i/o fins que els creadors desapareixen.
Minar: Generar criptomonedes mitjançant un procés de criptomineria.
Miner/Minera: Persona que fa tasques de criptomineria.
Minador: Sistema informàtic amb què s’executen operacions de criptomineria per a validar les transaccions en el sistema de cadena de blocs d’una criptomoneda.
Oferta inicial de monedes (OIM o ICO, en anglès): Instrument de finançament de projectes basats en la cadena de blocs, segons el qual s’ofereix als inversors algunes unitats d’una nova criptomoneda, creada especialment, a canvi de monedes de curs legal o d’altres criptomonedes més conegudes.
Tecnologia de registre distribuït o DLT: és un paraigua que serveix per a agrupar les tecnologies que emmagatzemen, distribueixen i faciliten l’intercanvi de valor entre usuaris, sigui de forma pública o privada. Es tracta d’una tecnologia oberta per a la creació de bases de dades distribuïdes. La primera DLT funcional va ser el Blockchain.

Més informació: