Avís sobre l’ús de boletes expansibles de colors per a plantes.

Davant l’ús cada cop més generalitzat de boletes expansibles en jardineria, per a mantenir la humitat de les plantes, l’Agència Catalana del Consum recorda que:
Aquest producte no és cap joguina, per tant, els infants no han de jugar-hi.
Habitualment aquestes boletes són de colors i es presenten en bosses de plàstic molt atractives pels nens, la qual cosa pot induir a error sobre la seva veritable naturalesa.
La seva ingestió pot ser molt perillosa, ja que s’ha comprovat que augmenten en més d’un 50% la mida quan es submergeixen en aigua.

*Article extret, copiat i consultat el 27 de desembre de 2016 al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=111&idioma=1