Afectats per Vueling: com reclamar en cas de retard, cancel·lació o incidències a l’equipatge.

Des de la Diputació de Barcelona s’informa que, en la gestió de reclamacions a Vueling, s’ha detectat que aquesta  respon als clients afectats dient que la companyia està exempta de responsabilitat dels endarreriments dels seus vols i les conseqüències que això hagi pogut provocar als usuaris ja que són per causa extraordinària. L’aerolínia considera que les incidències es van produir com a conseqüència de la vaga dels controladors aeris francesos, tot i que bona part dels vols afectats no coincidien amb les jornades de vaga convocades.

Es recorda que els passatgers afectats per les cancel·lacions i els retards de Vueling han hagut de presentar la reclamació a la companyia o a AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria). Per agilitzar el procés, es recomana als afectats que presentin sempre reclamacions davant la companyia, mitjançant fulls de reclamació (a la web corporativa de Vueling o en el formulari disponible a la pàgina d’AESA, per exemple).

Cal conservar el bitllet, el resguard de l’equipatge i qualsevol document utilitzat de cara a garantir la viabilitat de la reclamació.
La reclamació ha de ser clara, concisa i llegible.
És important consignar amb precisió: la data, l’hora, el lloc i les causes de la reclamació així com, les dades personals del reclamant i el seu vol.
Si el passatger no rep resposta de la companyia en el termini d’un mes, o aquesta no és satisfactòria pot, aleshores, presentar la seva reclamació davant d’AESA sense cap cost. Per a això, cal omplir el formulari per reclamar davant d’AESA, que es troba a la web, adjuntar-ne una còpia llegible de les comunicacions que s’hagin mantingut amb la companyia aèria, així com una còpia del seu bitllet d’avió i qualsevol altra documentació d’interès.

Alhora, recordem que el recurs de la via judicial per sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis es pot executar en qualsevol moment del procés.
Per a més informació podeu consultar l’article “Recomanacions en cas de retard, cancel·lació i incidències a l’equipatge d’un vol” de l’Agència Catalana del Consum.

*Article extret, adaptat i consultat el 6 de setembre de 2016 al següent enllaç: http://www.diba.cat/web/consum/llistabutlletins/-/newsletter/54374633/115/78146857/afectats-vueling-com-reclamar-en-cas-de-retard-cancel-lacio-o-incidencies-a-l-equipatge