Què cal fer si teniu serveis contractats amb Dentix

L’Agència Catalana del Consum té constància del tancament de les clíniques dentals Dentix, per tant, si teniu contractat un tractament en aquestes clíniques i heu pagat la totalitat o una part de l’import del servei sense que us l’hagin prestat completament, us aconsellem que: Recopileu tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contracte, factures, […]

Per no deixar ningú enrere, tallem amb la pobresa energètica

Des de la Generalitat de Catalunya treballem per informar les persones consumidores dels seus drets relatius a la pobresa energètica i per garantir els subministraments bàsics entre els col·lectius més vulnerables. La Llei 24/2015 protegeix les persones i les famílies en situació de risc d’exclusió residencial davant els talls per manca de pagament del subministrament […]

“El consum responsable depèn de tothom” (ACC)

Consumir productes i serveis de manera responsable implica informar-se, planificar i reflexionar sobre les conseqüències dels nostres actes de compra. I tot això tenint en compte, a més a més de les característiques i el preu, aspectes com ara la conservació del medi ambient, la justícia social o la igualtat de gènere. Des de l’Agència […]