Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.

El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat, ha definit un model de factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses comercialitzadores de referència amb […]

Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum.

S’aprova l’actualització del Codi de Consum de Catalunya, que també incrementa la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris La reforma millora la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de Consum […]